Pokud hledáte inspiraci pro svou vysněnou zahradu a zároveň byste rádi nahlédli do tvorby předních českých zahradních architektů, určitě si nenechte ujít knihu Zahrady a jejich příběhy. Tato krásná kniha je nejen poetickým čtením, uklidňující obrazovou publikací, vynikajícím studijním materiálem, ale především pomůckou pro každého, kdo přemýšlí o své zahradě budoucí i současné, anebo chce proniknout hlouběji do tajemství zahradního umění. Kniha je ojedinělá především tím, že čerpá z dlouholetých zkušeností autorů, kteří při hodnocení soutěže Zahrada roku navštívili mnoho zahrad.

Na řadě příkladů ukazují, jakými, někdy i neobvyklými, cestami se může ubírat ztvárnění venkovních obytných ploch. Texty doprovázejí desítky krásných fotografií, které podbarvují atmosféru zahrad a naznačují širší souvislosti místa, okolnosti a východiska návrhu a upozorňují na kompoziční i funkční přednosti řešení zahrad.

Kniha je rozdělena do tří částí. První část, Historie, je letmým nahlédnutím do dobových knih a časopisů, které čtenáři poodkryje názory na tvorbu zahrad na počátku dvacátého století. Část Zahrady představuje osmnáct soudobých zahrad v  České republice, které autoři vybrali z  děl oceněných v soutěži Zahrada roku. Každá zahrada je uvozena krátkým textem, který ji zasazuje do  širšího kontextu, následuje poetický popis konceptu zahrady a kapitola končí krátkým vyjádřením autora projektu zahrady. Část Rozhovory nabízí čtenářům možnost blíže se seznámit s životní filozofií pěti zahradních architektů, jejichž zahrady jsou v knize představeny. Čtenář má možnost seznámit se nejen s jejich přístupem k tvorbě zahrad, ale i s jejich výtvarným viděním i přírodním cítěním, jejichž spojení dělá ze zahradního umění jeden z nejzajímavějších a nejkrásnějších oborů lidské činnosti. 

Reklama

„Každá zahrada je sama o sobě příběhem, který člověk může začít, ale nikdy jej nedokáže zastavit v okamžiku největší krásy. Je to dynamický proces od lidského snu k jeho zhmotnění, od krásy dospělosti až po nutnou péči oddalující přirozený postupný zánik. Podstatnou součástí tohoto příběhu je vždy lidská mysl, protože zahrada a člověk jsou jeden láskou stmelený celek.“

„… je to o zahradě. O kousku země, který si lidé kdysi dávno vyvzdorovali na přírodě a teď do něj umisťují, co je jim milé tvarem, barvou, vůní i chutí. Kde podlahu pokrývají koberce trávníků, stropem je obloha a místo světel slunce nebo měsíc s hvězdami. Na stěnách nevisí obrazy – obrazy jsou samotné rostliny důmyslně ukrývající ploty. (…) Každý se může relativně svobodně rozhodnout, jaká bude jeho zahrada. Relativně, protože existují jakési viditelné i neviditelné mantinely, které bychom měli respektovat, chceme-li dosáhnout harmonie v tomto malém světě.“

Petr Mičola

O autorech

Ing. Petr Mičola – autorizovaný krajinářský architekt, majitel ateliéru Gerten s.r.o. Zabývá se historií a filozofií, je autorem řady článků v rubrice Průhledy do historie v časopise Inspirace. Je stálým členem poroty soutěže Zahrada roku. Absolvent Střední zahradnické školy v Brně – Bohunicích a Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, obor Sadovnictví – krajinářství v Lednici.

Ing. Jana Šimečková – šéfredaktorka časopisu Inspirace, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, organizačně zajišťuje soutěž Zahrada roku, za poslední desetiletí navštívila desítky soukromých zahrad. Absolventka Střední zahradnické školy v Brně – Bohunicích a Vysoké školy zemědělské v Brně, obor Sadovnictví – krajinářství v Lednici. Dále absolvovala bakalářský obor Žurnalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Knihu je možné objednat na www.szuz.cz 

Reklama

Comments are closed.