Poslední roky nám zřetelně ukazují, jaký dopad mají klimatické změny. Měsíce na zahradě již nejsou stejné tak, jak bývaly, zimy jsou teplé a suché a rostliny se ze zimního spánku budí dříve, než by bylo žádoucí. Přechod z jara do léta bývá překotný a velmi rychle nastupují teplé až horké dny bez srážek. Léto nám již téměř pravidelně přináší nejen dlouhá období sucha a horka, ale také dlouhá období špatného počasí s intenzivními srážkami. Je již více než jasné, že budeme muset změnit zaběhnutý přístup a zahradnické praktiky, které již mnohdy nejsou funkční a z dlouhodobého hlediska udržitelné. Budeme se tak muset zaměřit zejména na výběr vhodných a odolných rostlin, péči o půdu, úsporné hospodaření s vodou a podporu biodiverzity pro udržení stabilního a odolného ekosystému. Jak se tedy vypořádat se suchem v zahradě? 

Hospodaření s vodou

Sběr dešťové vody

Klíčovým bodem v boji se suchem na zahradě je efektivní hospodaření s vodou. Měli bychom si uvědomit, že voda je vzácná a její zdroje jsou omezené. Používání pitné vody pro zavlažování zahrady je nejen neekonomické, ale hlavně neekologické a do budoucna neudržitelné. Zaměřte se proto na sběr dešťové vody a umožněte ji, aby se mohla vsakovat zpět do půdy a vrátit se tak do podzemních vod. Omezte proto neprodyšné a nepropustné plochy chodníků nebo příjezdových cest a využijte např. průsakovou dlažbu nebo štěrkové povrchy, které umožní vsakování vody přímo na místě. Ideální stav je, pokud veškerá dešťová voda zůstává na pozemku, přirozeně se vsákne, zachytí a distribuuje se dál tam, kde je třeba.

Při sběru dešťové vody můžete využít např. speciální dešťové nádrže, které mohou být umístěny buď pod zemí, nebo nad zemí. Podzemní nádrže mívají zpravidla větší objem a jsou tak vhodné pro velké zahrady a vodu z nich je možné využít i v domácnosti, např. pro splachování nebo praní. Asi nejjednodušším způsobem zachytávání dešťové vody je její sběr do sudů, kdy je voda stékající ze střechy odváděna okapem ústícím do sudu. Jejich kapacita je však omezená a zejména během dlouhých období sucha zpravidla nepokryjí potřeby na zavlažování. 

Reklama

Správné zavlažování

Zavlažujte s rozmyslem, tedy pouze pokud je to nutné a rostliny na zahradě příliš nerozmazlujte. Největší chybou při zalévání je častá a mírná zálivka. Zalévejte proto méně často, za to vydatně, jen tak rostliny zakoření hlouběji, stanou se odolnějšími a snáze si sami poradí se suchem. Tématu jak správně zalévat zahradu, abyste zaléváním nemuseli trávit hodiny drahocenného času a zároveň ušetřili vodu, jsme se věnovali v samostatném článku.

Výběr vhodných rostlin odolných suchu

Pokud teprve zakládáte zahradu, volte takové rostliny, které si vystačí s malým množstvím srážek, jsou odolné a nenáročné a dobře zvládají i občasné zamokření. Pokud již zahradu máte, jistě jste již zjistili, které rostliny jsou na zálivku příliš náročné, nebo které špatně snáší dlouhá období horka. Takovéto rostliny bude vhodnější časem vyměnit za rostliny odolnější. Naštěstí existuje velké množství krásných trvalek, okrasných trav, stromů i keřů, které jsou přirozeně odolné suchu. Tomuto tématu jsme se rovněž věnovali v samostatném článku, kde najdete přehled rostlin, které si se suchem velmi dobře poradí.


Při výběru rostlin myslete také na to, že každá rostlina má specifické nároky na světlo, druh půdy i závlahu. Pokud dané stanoviště nebude dlouhodobě odpovídat přirozeným podmínkám rostliny, budete muset počítat s tím, že bude vyžadovat větší péči. Proto se řiďte známým heslem “Správná rostlina na správném místě”.

Minimalizujte plochu trávníku

S tématem výběru vhodných rostlin souvisí i omezení plochy trávníku, nebo jeho úplné zrušení. Okrasný či anglický trávník spotřebovává obrovské množství vody (zhruba dvojnásobek oproti trvalkovému záhonu) a mnoho majitelů již zjistilo, že udržet zelený trávník během období sucha je téměř nadlidský úkol. Trávník proto minimalizujte na nutnou plochu (např. jako herní trávník pro děti). Raději ho nahraďte např. trvalkovými záhony nebo okrasnými travinami, velké plochy trávníku můžete vyměnit za krásnou květinovou loukou, cestičky z trávníku nahraďte cestičkami štěrkovými.

Péče o půdu

Vylepšení půdy

Půda na zahradě je to nejcennější, co máme. Péče o půdu na zahradě, která podporuje zadržování vody a zlepšování  vlastností půdy, je udržitelným přístupem, který pomáhá šetřit vodu a zároveň zlepšuje vitalitu vysazených rostlin. Schopnost půdy zadržovat vodu je závislá zejména na typu půdy a na obsahu organické složky. Na českých zahradách se nejčastěji setkáváme s těžkou jílovitou půdou, jejíž vlastnosti můžeme vylepšit zapracováním písku a kompostu. Naopak půdy příliš lehké a suché, které velmi rychle vysychají, brzy se ohřívají a špatně zadržují živiny, vylepšíme přidáním kompostu.

Mulčování půdy

Mulčování je jednou z nejúčinnějších metod pro udržení vláhy v půdě. Mulč chrání půdu před vysycháním, snižuje odpařování vody a zároveň pomáhá potlačovat růst plevele. Podle stanoviště a druhu výsadby volíme organický nebo minerální mulč. Organický mulč, jako je např. mulčovací kůra, listí nebo kompost, se časem rozkládá a obohacuje tak půdu o organickou hmotu. Pro slunečná a horká stanoviště je ideální minerální mulč z jemného štěrku nebo drobného kameniva, zejména pro suchomilné rostliny, prérijní záhony nebo výsadbu ve středomořském stylu. 

Mulč je výborným pomocníkem zejména u nově založených záhonů, které ještě nejsou zcela zapojené a netvoří uzavřenou vegetaci. Cílem výsadby by však měl být souvislý porost bez prázdných míst tak, aby se o ochranu před plevelem a nežádoucím odpařováním vody z půdy postaralo listoví vysazených rostlin.

Reklama

Comments are closed.