Chelsea Flower Show je jedna z nejprestižnějších a nejznámějších zahradních výstav na světě, konaná v londýnském Royal Hospital Chelsea. Tato událost je organizována Královskou zahradnickou společností (The Royal Horticultural Society) a každý květen přitahuje tisíce návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Chelsea Flower Show je známá svou elegancí, kreativitou a exkluzivitou, a stala se místem, kde se setkávají nejlepší zahradní designéři, zahradníci i pěstitelé z celého světa, aby prezentovali své umění a inovace. Tato událost je tradičním vrcholem kalendáře zahradnických událostí a přitahuje nesmírný zájem veřejnosti i médií. V dnešním článku Vám představíme vítězné zahrady kategorií Best Show Garden (Absolutní vítěz) a BBC / RHS People’s Choice Award (Cena veřejnosti a BBC / RHS).

Absolutní vítěz Chelsea Flower Show 2023 (Best Show Garden) – Horatio’s Garden

Absolutním vítězem se letos stala terapeutická zahrada Horatio’s Garden, která představuje místo, kde je možné nalézt útočiště a naději. Autory jsou Charlotte Harris a Hugo Bugg ze studia Harris Bugg Studio, kteří navrhli bezbariérovou zahradu pro charitativní organizaci Horatio’s Garden a její pacienty zotavující se z vážných poranění páteře .

Zahrada poukazuje na klíčové vlastnosti a potřeby těchto speciálních prostor, je navržena jako místo pro regeneraci a uzdravení a snaží se být opakem klinického prostředí nemocnice. Zároveň je silně ovlivněna způsoby vnímání a prožívání pacienty, ať už z nemocničního lůžka nebo z invalidního vozíku. Nalezneme zde také silný odkaz na oblast Sheffieldu, jelikož zahrada byla po ukončení přesunuta do Centra pro pacienty s poraněním páteře Princess Royal v Sheffieldu.

Reklama

V zahradě nalezneme mnoho terapeutických i funkčních prvků. Pro zahradní cesty byl zvolen speciální bezcementový teracový povrch, který umožňuje komfortní a bezpečný pohyb pro pacienty na lůžku, na vozíku i pro ty, kteří se znovu učí chodit. Vrstvená výsadba, která zahrnuje mnoho smyslových rostlin, umožňuje pohled z různých úhlů a odráží to, jak pacienti na lůžkách nebo invalidních vozících vidí zahradu a jak s ní komunikují. Nechybí ani vodní prvek a zahradní přístřešek, který poskytuje útulný a příjemný prostor, kde návštěvníci zahrady najdou úkryt, soukromí i příjemné místo k odpočinku.

Výsadba zahrady byla ovlivněna zejména flórou zalesněných údolí regionu Sheffieldu. Z dřevin zde najdeme javor Bürgerův a břízu černou, z keřů pak kalinu obecnou, keřové růže, hortenzie řapíkaté a dubolisté. Výběr trvalek byl opravdu široký, zmiňme např. udatnu lesní, kontryhel alpinský, orlíček obecný, Kapraď Wallichovu, pryšec bahenní, kakost hnědočervený, rodgersii stopkolistou nebo kosatec sibiřský.

RHS / Neil Hepworth

Vítězná zahrada kategorie Cena veřejnosti a BBC / RHS – Myeloma UK — A Life Worth Living Garden

Druhou nejprestižnější soutěžní kategorií je Cena veřejnosti, kterou letos získala zahrada Chrise Beardshaw s názvem A Life Worth Living Garden. I tato zahrada byla navržena pro charitativní organizaci, v tomto případě v rámci 25. výročí Myeloma UK, která pomáhá pacientům se zhoubným nádorem kostní dřeně.

Tato zahrada byla vytvořena s pevnou vírou, že krásné zahrady jsou opravdovými transformačními místy, které nám nabízí možnost, abychom se zastavili a ocenili přítomný okamžik, nabízí prostor ke klidnému zamyšlení a naději. Zahrada návštěvníky povzbuzuje, aby si našli čas na prožitek a oslavu jemných nuancí přírody a umění, s každým pohledem pečlivě navrženým tak, aby byl inspirací k emocionální obnově.

Zahrada je pojata jako lesní mýtina s bohatou výsadbou, za jejíž formální hranicí leží tzv. ‚zahrada drahokamů‘, která zachycuje věčný optimismus jara. Vzhledem k tomu, že se jedná o lesní zahradu, byly vybrány rostliny, které v těchto podmínkách přirozeně prospívají. Najdeme zde velké stromy, keře i trvalky. Jako podsadba byly zvoleny rostliny v tlumenějších tónech – stínomilné pivoňky, bergénie, kamejky a disporum, které se prolínají s bohyškami, kapradinami a kořenokvětkami. Najdeme zde také rdesno, irisy a na slunečné části zahrady mimo jiné i šalvěje hajní nebo plamenky. Tato bohatá výsadba se krásně doplňuje se zvolenými dřevinami od javoru amurského, japonského javoru, ginkgo biloby, dřínu kanadského nebo muchovníku.

Úzká zahradní cesta, vyrobená z bloků opáleného dubu, se vine ke dvěma chrámům, nebo chcete-li zahradním kaplím, v neoklasicistním stylu. Nechybí ani dva vodní prvky, které se za poslední roky staly naprostou nezbytností jakékoliv zahrady.

RHS / Neil Hepworth

Zdroj: RHS.

Reklama

Comments are closed.