Zahradničení na svažité části zahrady se může zdát jako velká výzva, zvolíte-li však správné rostliny, docílíte přirozeného zpevnění svahu, zabráníte erozi a sesuvu půdy a navíc získáte další okrasný a téměř bezúdržbový kout zahrady. 

Na začátku plánování zahrady ve svahu je třeba vzít v potaz sklon svahu, a to zda bude třeba ještě další dodatečné zpevnění. Pokud má svah velký sklon, je vhodné svah zpevnit například hatěmi (prkna ukotvená pomocí kůlů), většinou ze smrkového řeziva, které svah nejen zpevní, ale i zadrží mulč a pomohou rostlinám lépe zakořenit. Hatě se někdy doplňují ještě kokosovými rohožemi, do svahu můžeme také umístit velké kameny. Mírné svahy postačí pouze osázet vhodně zvolenými rostlinami s ohledem na půdní typ a orientaci svahu.

Půdopokryvné rostliny pro zpevnění svahu

Pro zpevnění svahu volíme zejména rychle rostoucí půdopokryvné rostliny, které jsou odolné vůči přísuškům, jsou mrazuvzdorné a nejsou příliš náročné na živiny. Voda se totiž na svahu příliš neudrží a splavuje sebou i živiny. Výhodou těchto rostlin je zejména to, že svými kořeny přirozeně a rychle zpevní svah, zamezí prorůstání plevelu a jsou minimálně náročné na pěstování.

Reklama

Půdopokryvné dřeviny do svahu

Z půdopokryvných dřevin jsou pro osázení a zpevnění svahu vhodné plazivé skalníky (skalník Dammerův a skalník vrbolistý), plazivé jalovce (jalovec prostřední, jalovec chvojka, jalovec polehlý), dřišťály (zejména dřišťál Thunbergův), popínavé břečťany, přísavník tříprstý, půdopokryvné růže, brsleny (zejména brslen Fortuneův), mochny křovité, tavolníky, třezalky kalíškaté, pámelník Chenaultův, barvínky a kručinky.

Vyšší keře a stromy do svahu

Aby osázená plocha nepůsobila příliš ploše, do svahu zakomponujeme kromě půdopokryvných rostlin i vyšší keře a stromy. Mezi vhodné dřeviny patří borovice kleč, trnka, líska, tis červený, habr, jilm, bříza, jalovec, rakytník, svída krvavá a šípkové růže.

Trvalky a okrasné traviny do svahu

Vzhledem k tomu, že trvalky mají slabý kořenový systém, který nám se zpevněním svahu příliš nepomůže, trvalky volíme pouze jako doplňkové rostliny. Pro zpestření můžeme do svahu vysadit šantu, denivky, devaterník, zvonky, kakosty, čechravy, mateřídoušku, vrbinu penízkovou, floxy, rozchodník, nebo tařici. Nezapomeňte ani na okrasné traviny, které do osázené plochy přinesou vzdušnost a dynamiku. Do svahu jsou vhodné například ostřice, třtiny, rákosníky nebo pérovníky.

Reklama

Comments are closed.