Po horkém letním období nadešel čas zamyslet se nad tím, co vysadit na podzim. Nižší teploty a větší vzdušná i půdní vlhkost podzimního počasí znamenají méně stresu pro nově vysazené rostliny. Půda má tendenci zůstávat vlhčí a zároveň nedochází k nadměrnému odpařování vlhkosti z listů, což podporuje úspěšnou adaptaci a rychlé zakořenění nově vysazených rostlin. Na podzim se navíc růst plevelů obvykle zpomaluje, což dává novým rostlinám více prostoru a živin bez zbytečné konkurence. Rostliny zasazené na podzim mají během podzimu  dostatek času na to, aby si vytvořily silný kořenový systém před nástupem zimy a během zimy pak více času na přípravu na nadcházející vegetační období. To znamená, že na jaře mohou začít rychleji růst i kvést, nežli rostliny vysazené na jaře. Podzim je tak ideální nejen pro výsadbu jarních cibulovin, ale také pro výsadbu trvalek, dřevin a pro založení nového trávníku.

Podzimní výsadba trvalek

Podzimní výsadba trvalek začíná již koncem léta, přibližně v druhé polovině srpna a trvá až do zamrznutí půdy. Mnohdy je proto možné trvalky sázet ještě koncem listopadu. Pro správný růst trvalek je zásadní kvalitní půda, dobře prokypřená a zbavená plevele. Pro zvýšení její kvality můžete půdu obohatit o kompost, pokud máte na zahradě těžkou, jílovitou půdu, můžete ji odlehčit také přidáním štěrku nebo písku. Půda tak bude více prodyšná a propustná. Při výsadbě myslete na to, že většina trvalek vypadá nejlépe, pokud jsou vysazené ve skupině alespoň po třech kusech. Vysazeným trvalkám můžete vytvořit zimní ochranu ze spadaného listí nebo jiného mulče. Podzim je také ideální pro dělení trvalek, které si tímto způsobem snadno a zdarma namnožíte.

Podzimní výsadba dřevin

Podzim je ideální pro výsadbu keřů i stromů. Stejně jako u jiných rostlin, i pro dřeviny platí, že zásadní je správný výběr stanoviště, proto vždy berte v potaz jak konkrétní požadavky dřevin, tak stávající podmínky stanoviště, na kterém plánujete jejich výsadbu. Výsadbová jáma pro dřeviny by měla být dostatečně velká, přibližně 1,5 násobně větší, než je velikost koruny. Nově vysazeným dřevinám je třeba věnovat zvýšenou péči, dokud plně nezakoření. Pravidelně je zalévejte, ale dejte pozor na přemokření. Mulčování dřevin pomůže udržet vlhkost v půdě a zároveň je ochrání před mrazem během nadcházející zimy. Podzim je také ideální dobou pro založení živého plotu.

Reklama

Podzimní výsadba jarních cibulovin

Existuje jen velmi málo trvalek, které kvetou časně na jaře. Z tohoto důvodu je vhodné mezi trvalky na podzim vysadit cibule jarních cibulovin jako jsou narcisy, tulipány, krokusy, hyacinty a mnoho dalších. Jarní cibuloviny můžete vysadit také do nádob, které se během jara stanou hvězdami Vašich teras i balkonů. Velmi zajímavá je také výsadba jarních cibulovin metodou lasagne, kdy se více druhů jarních cibulovin vysazuje do vrstev v jedné nádobě. Díky klimatickým změnám však již neplatí dobře známá poučka, která říká “Děti do školy, cibulky do země”. Abyste díky teplejšímu podzimu zamezili předčasnému vyrašení a následnému zmrznutí cibulovin, posuňte jejich výsadbu až do následujícího měsíce, klidně i na konec října dle aktuálních podmínek.

Podzimní založení trávníku

V mnoha aspektech je podzim pro zakládání nového trávníku výhodnější než jaro. Jak známo, trávník patří mezi nejžíznivější části zahrad a právě na podzim, kdy je dostatek vláhy a nehrozí spalující vedra, která by mohla vést k poškození nově založeného trávníku, se trávníku daří nejlépe. Ušetříte si tak mnoho práce s každodenním zavlažováním a na jaře se tak budete moci věnovat jiným potřebným činnostem. Před výsevem trávníku se zaměřte zejména na správný výběr travní směsi a na důkladnou přípravu půdy, především na pečlivé odstranění plevele i s kořínky.

Reklama

Comments are closed.