Heslo slavné britské zahradnice Beth Chatto “The right plant in the right place“, tedy “Správná rostlina na správném místě” se stalo mantrou snad všech zahradních architektů a designérů po celém světě. Co konkrétně si pod touto poučkou představit a co vlastně znamená to „správné místo“ nám pomůže pochopit sedm principů správného výběru rostlin.

Výběr správných rostlin na zahradu závisí zjednodušeně řečeno na nalezení shody mezi našimi potřebami a přáními, potřebami dané rostliny a tím, co naše zahrada poskytuje a nabízí. Při výběru rostlin je tedy třeba mít na paměti především environmentální podmínky Vaší zahrady, jako je dostupné množství světla, druh a typ půdy a oblast odolnosti (klimatická zóna), ve které se zahrada nachází. Samozřejmě je rovněž důležité zajistit, aby výběr rostlin působil esteticky, a proto je třeba zohlednit konečné rozměry dospělých rostlin, typ rostliny a její atraktivitu, kterou do zahrady přinese. Při výběru rostlin myslete také na následnou péči, resp. náročnost na budoucí údržbu.

1. Světlo

Jedním z nejzásadnějších faktorů při výběru rostlin na zahradu je zohlednění světelných podmínek stanoviště. Všechny rostliny pro svůj růst a vývoj světlo nezbytně potřebují, jejich nároky na intenzitu a dobu trvání jsou však odlišné. Z tohoto důvodu jsou rostliny rozdělovány na rostliny vhodné na slunce, do polostínu a stínu. Rostliny na slunce potřebují alespoň 6 hodin slunečního svitu, rostliny do polostínu 3 až 6 hodin a rostliny do stínu jsou vhodné pro stanoviště, kde slunce svítí méně než tři hodiny denně.

Reklama

2. Půda a vlhkost

Vedle světla jsou půda a vlhkost nejdůležitějšími faktory pro úspěšný růst rostlin. Půda je to nejcennější, co na zahradě máme, poskytuje oporu kořenům rostlin, je zdrojem živin a vody, i domovem pro mnoho užitečných živočichů. 

Podle fyzikálních vlastností se půda zpravidla dělí na 3 základní druhy: půdy lehké (půdy písčité a hlinitopísčité), středně těžké (hlinité až písčitohlinité půdy) a těžké (jílovitohlinité a jílovité půdy a jíly). Druhy půd se liší především různou propustností a obsahem vody, vzdušností, přirozeným obsahem živin a propustností pro kořeny, což je dáno různou zrnitostí (texturou). Podle chemických vlastností půdy, které se vyjadřují pomocí pH, je pak dále možné půdu dělit na 3 půdní typy: půdy kyselé s pH = 4,5-6,5, půdy neutrální s pH = 6,5-7,3 a půdy zásadité s pH 7,3-8.

I když lze vlastnosti půdy do značné míry upravit, například odlehčením příliš těžkých půd nebo přidáním rašeliny pro dosažení kyselejšího pH, je vhodnější a samozřejmě i jednodušší zvolit takové rostliny, kterým se na vaší zahradě bude přirozeně dařit. Zjednodušeně, pokud máte např. vlhkou půdu, volte rostliny, které mají rády vlhkost. Pokud má půda kyselé pH, volte kyselomilné rostliny apod.

3. Odolnost

Pokud mají rostliny na našich zahradách dobře prosperovat, musí být přizpůsobené místnímu klimatu. V nabídkách zahradnictví dnes naleznete stovky různých druhů rostlin, které mají původ v různých klimatických podmínkách po celém světě. Dle toho se také liší jejich odolnost a zejména jejich mrazuvzdornost. Regiony a jednotlivé státy světa byly rozděleny do několika zón, které označujeme jako USDA a jsou dány minimální teplotou naměřenou během zimy. Zóna 1 je nejchladnější, zóna 11 nejteplejší. Každá zóna je dále rozdělena na chladnější „a“ a teplejší „b“. Dle tohoto označení jednoduše zjistíte, zda rostliny přežijí zimu ve vašich klimatických podmínkách. Většina České republiky se nachází v zóně 6, nejvyšší polohy do zóny 5, jižní Morava a velká města do zóny 7. Ne všichni prodejci a pěstitelé rostliny označují podle tohoto systému, mnohdy je u rostliny uvedená pouze konkrétní minimální teplota, kterou by rostlina měla zvládnout, aniž by utrpěla vážné poškození (např. -24°C).

Klimatické zóny České republiky:

  • Zóna 5 (minimální teploty od -23°C do – 29°C) – Vysočina, Šumava, Krkonoše, horská údolí, mrazové kotliny
  • Zóna 6  (teploty od -18° do -23°C) – všechny oblasti mimo oblastí uvedených v zóně 5 a 7
  • Zóna 7a (teploty od -15°C do -18°C) – Jižní Morava, Polabí, Praha a okolí,  Brno město, Mělnicko

4. Velikost 

Velikost, tedy finální výška a šířka rostliny v dospělosti je dalším rozhodujícím faktorem, který při výběru rostlin musíme brát v potaz. Výška rostliny je rozhodující zejména s ohledem na vhodné začlenění mezi ostatní rostliny a udržení ideálního měřítka. Znalost šířky nám umožní vysadit rostliny ve vhodné vzdálenosti tak, aby časem vytvořily souvislý porost bez prázdných míst a zároveň mohly vitálně růst a vzájemně si nekonkurovaly. Výška a šířka je zásadní zejména při výběru stromů, které vybíráme tak, aby byly jejich větve i kořeny dostatečně daleko od budov, a aby jejich výška byla vhodná i proporčně vzhledem k velikosti zahrady.

5. Typ rostliny

Typ rostliny je dalším faktorem, který je při výběru rostlin na zahradu nápomocný. Mezi základní typy rostlin, které rozlišujeme z hlediska životního cyklu a formy růstu, patří rostliny jednoleté (letničky), dvouleté (dvouletky), vytrvalé (trvalky), kapradiny a traviny, cibuloviny, keře a stromy, které mohou být dále rozděleny na opadavé a stálezelené. Zatímco jednoleté rostliny dospívají, kvetou a umírají během jednoho roku, trvalky na daném stanovišti vydrží dle druhu klidně i mnoho let a jsou také méně náročné na péči. Cibuloviny jsou zpravidla kvetoucí rostliny, velmi oblíbené jsou zejména jarní cibuloviny, které kvetou dříve než naprostá většina trvalek. Kapradiny mají velmi odlišný životní cyklus ve srovnání s jinými rostlinami a jako takové nerozkvétají, nevytvářejí semena, ani neobsahují pyl. Díky svým dekorativním listům jsou oblíbenou volbou zejména pro stinná místa s vlhkou půdou. Okrasné trávy jsou poslední dobou stále oblíbenější. Do zahrady vnáší lehkost a dynamiku a díky obrovské rozmanitosti a druhové pestrosti je snadné najít vhodnou okrasnou trávu do jakékoliv zahrady. Zatímco opadavé dřeviny vnáší do zahrady proměnlivost, stálezelené keře a stromy jsou ceněné zejména proto, že se na zimu nezbavují svých listů. Díky tomu jsou ideální volbou např. pro vytvoření živého plotu. I přes nesporné výhody stálezelených dřevin by tyto rostliny na zahradě neměly převažovat, zahrada by mohla působit příliš staticky a jednotvárně.

6. Atraktivita

Je přirozené, že se při výběru rostlin (když odhlédneme od jejich specifických nároků) budeme řídit zejména osobním vkusem. Každá rostlina je jedinečná a vyniká různými vlastnostmi a charakteristikami. Ať už se jedná o nádherné květy, dekorativní listy, omamnou vůni, krásné plody, podzimní zbarvení listů nebo atraktivní kůru, která vynikne zejmnéna během podzimího a zimního období, výběr rostlin a zejména jejich kombinace by měly vytvářet harmonický celek, který vytvoří celoročně atraktivní zahradu.

7. Péče

Při výběru rostlin a plánování zahrady zvažte, kolik času budete schopni a hlavně ochotni věnovat péči o zahradu. Snem mnoha majitelů zahrad je bezúdržbová zahrada, ta však jednoduše neexistuje, ale je možné vytvořit nízkoúdržbovou zahradu. Vybírejte proto nenáročné rostliny s minimálními požadavky na péči. Většinou nešlápnete vedle, pokud zvolíte původní druhy, které jsou pro místní podmínky dobře uzpůsobené, případně roky vyzkoušené, ověřené nepůvodní druhy rostlin. Pokud zvolíte exotické nebo choulostivé druhy, musíte počítat s tím, že jejich pěstování bude daleko náročnější a budete jim muset věnovat daleko více svého času.

Obraťte se na odborníky

Plánování zahrady, její části, nebo třeba jen nového záhonu vyžaduje alespoň základní odborné znalosti, zejména s ohledem na vhodný výběr rostlin vzhledem k půdním a klimatickým podmínkám stanoviště. Stejně tak je zásadní správně navržené prostorové a funkční řešení zahrady tak, aby byl vytvořen harmonický celek, který splní Vaše potřeby a přání. Pokud si s návrhem zahrady, nebo jejích části nevíte rady, poraďte se raději s odborníky. Ušetříte tak mnoho času, práce, financí a vyhnete se případnému zklamání z nepovedeného výsledku. V našem studiu Terra Design Vám rádi pomůžeme s návrhem zahrady, předzahrádky nebo třeba jen nového záhonu přesně podle Vašich potřeb a přání.

Reklama

Comments are closed.