Plevel je přirozenou součástí každé zahrady, avšak jeho přítomnost je ve většině případů nežádoucí. Nejenže kazí estetický dojem, ale zároveň ubírá kulturním rostlinám tolik potřebné zdroje – vodu, živiny, světlo, i prostor k vitálnímu růstu. Odstraňování plevele je proto klíčovou součástí péče o zahradu, ať už se jedná o okrasné záhony, užitkové záhony, nebo trávník. Plevel se dokáže rychle šířit, ať už prostřednictvím semen nebo agresivních kořenových systémů, proto je nutné proti němu včas zakročit. V tomto článku se podíváme na to, jak efektivně předcházet výskytu plevele a jak ho účinně odstranit.

Prevence proti pleveli

Prevence proti pleveli je klíčová pro udržení zdravé a krásné zahrady. Kombinace mulčování, použití půdopokryvných rostlin, pravidelné údržby trávníku a správné výsadby vám pomůže minimalizovat růst plevele a udržet vaši zahradu v optimálním stavu.

Mulčování

Mulčování je jedna z nejefektivnějších metod prevence proti plevelu. Mulčování zahrnuje pokrytí půdy organickým nebo anorganickým materiálem, jako je kůra, sláma, listí, nebo například kompost. Přínosy mulčování v jsou následující:

 • Blokuje světlo: Plevel, jako každá rostlina, potřebuje světlo k růstu. Mulčování omezuje přístup světla k půdě, čímž brání klíčení semen plevele.
 • Udržuje vlhkost: Mulč pomáhá udržovat půdní vlhkost, což je prospěšné pro kulturní rostliny, ale nepříznivé pro plevel.
 • Zlepšuje půdní strukturu: Organický mulč se postupně rozkládá a obohacuje půdu o tolik potřebné živiny.

Použití půdopokryvných rostlin

Půdopokryvné rostliny pomáhají předcházet růstu plevele tím, že pokryjí půdu a zabrání pleveli v přístupu k světlu a živinám. Tyto rostliny:

 • Konkurují pleveli: Půdopokryvné rostliny vytvářejí hustý porost, který omezuje prostor pro růst plevele.
 • Zlepšují půdní strukturu a brání půdní erozi: Některé půdopokryvné rostliny, zlepšují strukturu půdy a zvyšují obsah dusíku. Navíc jsou ideálními pomocníky v boji s půdní erozí na svažitých místech zahrady.

Pravidelné sekání a údržba trávníku

Pravidelné sekání trávníku na správnou výšku je zásadní pro prevenci růstu plevelu. Dbejte především na následující tipy:

 • Správná výška sekání: Udržujte trávník v optimální výšce, zabráníte tak plevelu v získávání dostatečného světla a růstu. Zejména během horkých dnů však nesekejte trávník příliš nízko, mohlo by dojít k jeho oslabení, což by vedlo k ideálním podmínkám pro rozvoj plevele.
 • Hustý trávník: Hustý trávník lépe konkuruje plevelu a brání jeho klíčení. Používejte kvalitní trávníkové směsi a pravidelně trávník dosévejte.
 • Provzdušňování a hnojení: Pravidelné provzdušňování a hnojení trávníku pomáhá udržet trávník zdravý a silný, což rovněž omezuje růst plevele.

Správná výsadba rostlin

Správná výsadba rostlin v zahradě je efektivní a přirozený způsob, jak bojovat proti plevelu. Hustá výsadba, správná příprava půdy a použití předpěstovaných sazenic pomáhají minimalizovat růst plevele a podporují zdravý růst kulturních rostlin.

Hustá výsadba

Rostliny, které jsou zasazeny blízko sebe, vytvářejí hustý spojený porost, který omezuje prostor pro plevel. Znalost šířky rostliny v dospělosti vám umožní vysadit rostliny ve vhodné vzdálenosti tak, aby časem vytvořily souvislý porost bez prázdných míst a zároveň mohly vitálně růst a vzájemně si nekonkurovaly. 

Správná příprava půdy

Správná příprava půdy před výsadbou je klíčová pro boj proti plevelu. Odstranění existujícího plevele a zajištění dobré půdní struktury může významně snížit budoucí problémy s plevelem.

 • Odstranění kořenů plevele: Před výsadbou důkladně odstraňte kořeny plevele, aby se zabránilo jejich opětovnému růstu.
 • Obohacení půdy: Přidání kompostu a organických látek zlepšuje strukturu půdy a podporuje zdravý růst kulturních rostlin, což ztěžuje uchycení plevelu.

Použití předpěstovaných sazenic

Použití předpěstovaných sazenic místo přímého výsevu semen může poskytnout kulturním rostlinám náskok před plevelem.

 • Větší rostliny: Předpěstované sazenice jsou větší a silnější než mladé rostliny z přímého výsevu, což jim umožňuje rychleji se etablovat a konkurence vůči plevelu je tak menší.
 • Rychlejší uzavření porostu: Větší rostliny rychleji vytváří souvislý porost a brání pleveli v přístupu k světlu a živinám.

Jak nejlépe odstranit plevel

Nejúčinnější způsob, jak se zbavit plevele v zahradě, je kombinace ručního odstraňování – pletí a preventivních opatření. Někdy je pro úspěšné odstranění plevele nezbytné použití herbicidů. Je však důležité vybrat vhodný typ herbicidu, a to buď selektivní, který cílí pouze na určité druhy plevele, nebo neselektivní, který působí na všechny rostliny.

 • Ruční pletí: Je ideální pro menší plochy a místa, kde nelze použít chemické prostředky. Pletí je nutné provádět pravidelně, aby se zabránilo šíření plevele.
 • Použití herbicidů a postřiků: Je vhodné zejména pro rozsáhlejší plochy nebo v případech, kdy je mechanické odstraňování neúčinné.

Herbicidy a postřiky na plevel

Herbicidy jsou přípravky určené k likvidaci plevele nebo jiné nežádoucí vegetace. U většiny přípravků lze zvolit hotový postřik, nebo nebo koncentrát k přípravě postřiku naředěním vodou.

Nejoblíbenější herbicidy a postřiky na plevel

 • Bofix – Tento selektivní postřikový herbicid ve formě mikronizované suspoemulze slouží k hubení dvouděložných plevelů v okrasných trávnících. Postřik zahubí dvouděložné plevele, zatímco trávníku nijak neublíží. 100 ml balení vystačí na plochu 250m².
 • Roundup Fast – Roundup Fast Postřik je spolehlivý a bezpečný herbicid pro likvidaci plevelů bez použití glyfosátů. Obsahuje přírodní aktivní složku kyselinu pelargonovou, která je stejně efektivní, ale zcela bezpečná. Ničí zelené nadzemní části širokolisté a trávovité plevele v přímém kontatku s přípravkem. Za příznivých podmínek je viditelný účinek na listech již po 3 hodinách. Postřik je zcela bezpečný pro přírodní prostředí a rychle biologicky rozložitelný v půdě. Proto ho lze použít při pěstování okrasných i jedlých rostlin. Působí na zelené části rostlin a nepoškozuje dřevnaté části, proto ho lze použít i v boji proti plevelům pod ovocnými stromy a vinnou révou. Naopak ho nelze použít k likvidaci dřevin.
 • Agil 100 EC – Přípravek AGIL100 EC působí selektivně proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin. Je určený k postemergentnímu (určené k použití v době kdy, hospodářská plodina již vzklíčila nebo je vysázena) hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů: v cukrovce, bramborách, lnu, v hrachu, řepce ozimé i jarní, v jeteli, vojtěšce, sóji, v jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, v slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, v sadech, lesních kulturách a lesních školkách.
 • AGRO hnojivo KT Travin – Kombinované hnojivo na trávník ve formě granulí. Zajistí výživu trávníku a díky obsaženým herbicidů udrží trávník bez plevele. Přípravek obsahuje vyvážené množství základních prvků, které jsou obsaženy ve všech hnojivech, tedy dusíku, fosforu, draslíku a hořčíku. Dále obsahuje stopové prvky s optimálním obsahem dvou herbicidů proti pleveli. Výživné látky a herbicidy se postupně uvolňují ze zeolitového substrátu vlivem dešťových srážek a do rostlin pronikají hlavně přes kořeny trávy. Minerální složka hnojiva zaručuje velmi dobrou výživu trávníku. Travin je navržen tak, aby ošetřenému trávníku zaručil rovnoměrný a pravidelný příjem živin.

Kompletní nabídku herbicidů a postřiků proti plevelu najdete ve specializovaném e-shopu Pasti.cz.

Comments are closed.