Botanická zahrada hl. m. Prahy vydala v prosinci novou knihu Stínomilné trvalky. Trvalky jsou stálicí našich zahrad a zkrášlují ji po celý rok. Stínomilné trvalky neboli hajničky či hajní rostliny najdeme nejčastěji v lesních porostech a i v zahradách se jim daří nejvíce ve stínu stromů a keřů. Tyto rostliny jsou významnou součástí venkovních sbírek Botanické zahrady hl. m. Prahy a návštěvníci se s nimi mohou seznámit nejen v rozsáhlých lesních expozicích, ale i prostřednictvím nové knihy, jejímiž autory jsou kurátoři botanické zahrady Iveta Bulánková a Petr Hanzelka. 

Botanická zahrada Stínomilné trvalky

„Trvalky patří mezi oblíbené stálice zahrad a samozřejmě i naší botanické zahrady. Návštěvníci se mohou setkat s jejich zástupci prakticky ve všech částech venkovních expozic, ať už se jedná o klasické záhonové trvalky, o hajničky a nebo o trvalky, které pro naše území nejsou příliš typické. Tyto rostliny jsou významnou součástí našich venkovních sbírek, a to také díky našim kurátorům – Ivetě Bulánkové a Petru Hanzelkovi, kteří jim věnují velkou péči a tyto sbírky stále obohacují. Nová kniha seznamuje čtenáře nejen s rostlinami v našich sbírkách, ale také s jejich pěstováním, uplatněním v zahradách a péčí o ně,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Na 2000 druhů hajních rostlin v Troji

Návštěvníci botanické zahrady v Troji naleznou stínomilné trvalky v lesních expozicích v Horní zahradě, která se rozkládá za vstupem ze sídliště Bohnice, ale i v ostatních trvalkových výsadbách a geografických expozicích, které představují flóru z různých koutů  světa. V současnosti botanická zahrada pěstuje na 2000 druhů a odrůd hajniček. K nejrozsáhlejším kolekcím patří sbírka čemeřic, škornic, bohyšek, sasanek, plicníků či liliovek. S hajními rostlinami se zájemci mohou seznámit i v zimě, jsou totiž mezi nimi i stálezelené trvalky jako již zmiňované čemeřice a dále bergénie nebo dlužichy.

Reklama

 Knihu je možné zakoupit na e-shopu botanické zahrady. Její cena je 349,- Kč.

Reklama

Comments are closed.