Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník soutěže Koupací jezírko roku, do kterého bylo přihlášeno deset koupacích jezírek a biobazénů, které členové odborné poroty navštívili koncem května. Porotci se zaměřují nejen na celkovou kvalitu prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, úroveň stavebních a instalatérských prací a vhodnost rostlin, ale hodnotí také dokumentaci k provozu díla a plán péče a údržby. Rozdělení na koupací jezírka a biobazény vyplývá z rozdílného principu čištění vody. Zatímco koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli. Proto je  také soutěž Koupací jezírko roku  vyhlášena v několika kategoriích. 

Kategorie Koupací jezírko

První místo v kategorii Koupací jezírko putuje do Českého ráje, kde se v zahradě Panorama nachází největší a nejstarší dílo letošního ročníku, které je dílem Petra Halamy a Diké zahrady. Koupací jezírko o ploše 500 m2 bylo postaveno v roce 2014 a navazuje bezprostředně na dům i na dvě přilehlé terasy, z nichž je do vody přístup po pohodlném schodišti nebo schůdcích.  Voda se stává i součástí vnitřních prostor domu, protože její odraz vytváří uvnitř světelné efekty. Jezero má mělkou část pro děti, hlubokou na plavání, a přilehlé venkovní sezení kryje převislá vrba a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru známá silueta zříceniny hradu Trosky. Hladina se objevuje a zase mizí pod množstvím rostlin, a když je vody příliš, odtéká důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy.

Regenerační zóny s hustým břehovým porostem tvoří více než polovinu plochy jezírka, přičemž třetinu plochy zabírají  zóny s ponořenými rostlinami. Součástí jezírka je podvodní osvětlení a také systém dřevěných pochozích roštů, které propojují dům s hlavní terasou a přibližují návštěvníka k vodním rostlinám, aby lépe vnímal detaily a mohl tak lépe pozorovat dění a život v břehové vegetaci, kam se běžně těžko dostane.  Jezírko má bohatou obsádku zooplanktonu, patrnou zejména v noci při rozsvícených světlech, je tu spousta čolků, užovek a samozřejmě i žabek.

Reklama

Druhé místo získalo koupací jezírko v Chrášťanech, přihlášené společností Garpen zahradnická. Je umístěno společně s pavilonem v rozlehlé nedávno osázené zahradě.  Koupací část je vymezena podvodními dřevěnými stěnami se spodní betonovou vanou, která ji prohlubuje na více než tři metry. Molo s žebříkem pro vstup do vody je v rovině, pohodlné, celé zalité vodou. Voda je průzračná a rostlinám se daří skvěle. Je to krásný příklad biotopu, na který si dělají nárok, kromě ostatních vodních živočichů, především žáby. Člověk, který se rozhodne pro koupací jezírko, totiž musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj. Pro čistou vodu je důležitá rovnováha všech organismů, to znamená vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu, což je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku.

Třetí místo v této kategorii je názorným příkladem, že koupací jezírko může být i na malé zahradě, do které se dá vložit i dodatečně. Dílo firmy Gabriel  je vsunuto do stávající, jednoduše komponované zahrady. Vodní hladinu vymezuje úzké valounové pole tvořící výraznou linii oddělující trávník. Koupací část ohraničuje dřevěný lem, vstup do vody je po dřevěných schodech přes malé nástupní molo. Koupací část má hloubku 2 m a plochu 20 m2, regenerační rostlinná část o hloubce 0,2-1 m má plochu 19 m2.  Majitelé si koupací jezírko užívají, a zároveň s nově vybudovanou terasou u domu objevují další rozměr příjemného pobývání v zahradě.

Kategorie Biobazén – přírodní bazén

Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku.  Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l.  Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován.

Vítězné dílo v Českých Budějovicích je mimořádné, protože koupací část byla vytvořena technologií navazující na historii rybníkářství v jižních Čechách. Dřevěné prvky pod hladinou vody tehdy totiž přežily staletí. Proto autoři  z Ateliéru A57 použili k vytvoření koupací vany jedlové dřevo, které znají od nakácené kulatiny až po finální podobu. A další dřevěné prvky se prolínají celou zahradou, jejíž dominantou jsou tři vzrostlé muchovníky, které v létě přirozeně klimatizují, zrcadlí se ve vodní hladině a zároveň vizuálně oddělují vytvořená zákoutí. Přírodní bazén se saunou je ukryt v zadní části menší zahrady, která je však velká svým obsahem. Návštěvníka udiví, zaujme, a hlavně na něj zapůsobí zvláštně poklidnou atmosférou a  kouzelnou směsí pozitivních energií.

Druhé místo si odnáší přírodní bazén, který dokazuje, že i k vilce z počátku dvacátého století a na malém pozemku se dá vkusně přidružit místo pro koupání i k saunování a otužování tak, aby nebyl narušen charakter domu.  Objekt sauny je jednoduchý, moderní a prosklení umožňuje příjemný výhled na vodní hladinu při zachování veškerého soukromí. Podél terasy je zvýšená část obložená kamenem s jednoduchým chrličem. Světlý žulový lem je od vodní hladiny elegantně oddělen černou linií fólie. Přírodní bazén pravoúhlého tvaru s hloubkou vody 1,9 m v koupací části a 0,35 m v mělké části pro pěstování vodních rostlin má celkovou plochu 48 m2 a postavili jej odborníci z firmy Gabriel. Součástí je skimmerové jezírko s biofilmovým filtrem, vodní fontánka, osvětlení, venkovní sprcha a dřevěná paluba.

Třetí místo získala firma Green Engineering za přírodní bazén u Písku. Je vzdálený od obytného domu, proto k němu byl umístěn drobný objekt. Tvar bazénu je u objektu pravoúhlý, na druhé straně zakončený do sebe se prolínajícími geometrickými oblouky křivek. Stavba biobazénu je členěna na vstup (schody s protiskluzovou PVC izolací), koupací zónu s hloubkou 1,5 m, leknínovou zónu hloubky 0,9 m a skimmerové jezírko s technologií rychlého biofilmového filtru systému  Hydrobalance. Vodní dílo je lemováno dřevem (termoborovicí) a lemy přecházejí v terasu, která navazuje na letní pavilonek se zelenou střechou. Skelet biobazénu tvoří betonová základová deska, stěny jsou vystavěny z polystyrenových zdících tvárnic s armaturou. Biologická filtrace je kombinována s mechanickou pískovou filtrací, a to zejména z důvodu velkého spadu z okolního porostu. Pískový filtr je uložen v přístřešku.

Kategorie Ostatní

Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů. Vítězství v této kategorii si odneslo koupací jezírko v Hostěnicích, které do soutěže přihlásila firma Volet. Jezírko u jednoduchého moderního domu začíná jasnými přímkami pravoúhlých linií okraje, definovaného masivními dubovými trámy ukrývajícími nezbytnou fólii a oddělujícími suchou část zahrady od vodní hladiny. Dál od domu pokračuje křivkou, obloukem v kombinaci štěrku a kompozičně usazených větších i menších kamenů. Na pravé straně je paluba ukrývající technologickou část. Dno je mírně spádováno a osazeno spodním sáním. Nečistoty z povrchu stahují plovoucí skimmery. Filtrace je tvořena  UV sterilizérem a biologicko-mechanickými filtry. Technologie filtrace umožňuje celoroční oběh vody v jezírku, plocha včetně zón s rostlinami je 70 m2.

Cena generální partnera Oase s Oase technologií putuje do firmy Small Lake Praha za jezírko v Jirnech, které citlivě využívá kompozice kamenů umístěných na dně, těsně u hladiny a také vystupujících nad vodu. Na okraji je vyzvednutá dřevěná paluba, která může velmi dobře sloužit pro rychlý vstup do vody, ale po stranách jsou zakomponována také dvě kamenná schodiště. Filtrace je zajištěna pomocí bubnového filtru, dvou čerpadel, dvou UV lamp a čtyřkomorové přepadové biofiltrace. Voda nejprve projde přes bubnový filtr, kde se dokonale mechanicky vyčistí. V samotné biofiltraci voda prochází přes filtrační médium, na kterém žijí nitrifikační bakterie, které odebírají z vody škodlivé látky, pohlcují přebytečně živiny a udržují v jezírku stabilní hodnoty. Z filtračního systému se do jezírka vrací již vyčištěná voda.

Terapeutické jezírko v domově pro seniory

Zvláštní cena za pozitivní příklad pro domy s pečovatelskou službou, ukazující, jakým způsobem je možné zvýšit kvalitu života seniorů, obytného prostředí s využitím vody a tradičních léčebných metod putuje opět do realizační firmy Green Engineering. Zejména si ji však zaslouží osvícené vedení domova pro seniory v Rožmitálu pod Třemšínem. Park obepínající objekt totiž obsahuje jednu velmi příjemnou zvláštnost, biobazén s hydroterapií. Vysoce účelně a systematicky sestavená vodní cesta je navržena podle léčebné metody Sebastiana Kneippa, nabízející klientům možnost procedur zaměřených na léčení některých nemocí a zlepšování cirkulace krve. Ještě navíc se mohou klienti celí ponořit do bazénu uvnitř soustavy suchých a vodních chodníků. Bazén je srdcem nejen vodní cesty, ale také celého mladého, nedávno vysazeného parku obklopujícího hlavní budovu. Působí výrazně technickým dojmem, ale účel, ke kterému slouží, to celé opodstatňuje. Bezpečnost seniorů je tady na prvním místě. Dílo vznikalo za složitých podmínek, ale výsledek je mimořádný.

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., www.szuz.cz

Reklama

Comments are closed.