Soutěž Zahrada roku 2022 zná své vítěze! Letos bylo v soutěži oceněno celkem 5 výjimečných zahrad, které Vám představíme v následujícím článku. Soutěž Zahrada roku hledá zahrady, na kterých se myšlenkově a názorově potkali majitelé se zahradními architekty, jejichž představy dokázali úspěšně zhmotnit zahradníci. Důležitými kritérii pro hodnocení soutěžních zahrad byla nejenom kvalita zahradnické práce, ale také soulad díla s okolím, respektování prostředí a přínos nového či rekonstruovaného díla pro životní prostředí. V soutěži se také hodnotilo použití nejmodernějších technologií, celkový dojem, respektování ekologického potenciálu lokality, funkčnost a využitelnost.

ZLATÁ MEDAILE

Zahrada pod muchovníky v Českých Budějovicích

Autoři projektu: Ing. Jana Mudrová a Václav Mudra
Zhotovitel: Atelier A57
Další zhotovitelé: Herba Grata spol. s.r.o. – Jan Nussbauer (spolupráce na bylinném patře)
Termín realizace: březen/duben 2021
Rozsah díla: 790 m2

Majitelé si přáli v zahradě celoročně trávit více času nejen prací, ale i odpočinkem či aktivním pobytem. Chtěli užívat zahradu všemi smysly, a byť jsou ve městě, tak pocítit dotek přírody. Těmto přáním původní koncept nevyhovoval, proto se majitelé rozhodli zahradu zrekonstruovat.  Autoři projektu rozdělili plochu  na několik pomyslných pokojíčků s různými funkcemi, které však nejsou odděleny nepropustnou bariérou, nýbrž vzájemně propojeny průhledy a prostupy. Nosným prvkem nového řešení se stal dřevěný biobazén ukrytý v zadní části zahrady, která je sice malá, přesto však velká svým obsahem, který udiví, ale také zaujme, a hlavně na vás zapůsobí zvláštně poklidnou atmosférou.

Záhony navazují v jednoduchých tvarech, ale s bohatým sortimentem rostlin, které vytvářejí dojem divoké rozevlátosti, romantiky i intimity v malém. Rozevlátost je lehce uzemněna geometrickou přísností stálezelených tvarovaných keřů, v horizontálním směru pak pravoúhlým dělením jednotlivých ploch zahrady. Nad nízkým záhonem, hned vedle terasy, se klenou vícekmenné muchovníky, které se v průběhu roku proměňují od květů po barevné listy a dotvářejí přívětivý obraz zahrady.

Rozměry nevelká zahrada nabízí ozdravný pobyt v rozpálené sauně, celoroční koupání v biobazénu společně s potápníky a přelety vážek nad hlavou, praskání ohně v kortenovém ohništi, objevování i obdivování schovaných drobných uměleckých děl, i radost a zadostiučinění z vlastnoručně vypěstované úrody.

STŘÍBRNÁ MEDAILE

Zahrádka nad roklí v Benešově

Zhotovitel: Jaromír Nigrin
Autor projektu: Ing. Vít Dvořák
Další zhotovitelé: Ing. Pavel Kadlas (realizace kamenných zídek), Filip Turek (pítko pro ptáky, Miloš Müller (realizace dřevěných dětských prvků).
Termín realizace: 2019
Rozsah díla: 198 m2

Zahrada u domu v řadové zástavbě je vždy problém. Parcela v extrémně úzké dispozici, do níž umístit funkční celky nebývá snadné. Zahrada nad roklí v Benešově ukazuje, že to lze vyřešit vkusně a vynalézavě. Autor projektu využil k rozčlenění plochy a optického rozšíření dlouhého úzkého pozemku organických nepravidelných linií. Linie pomohly vytvořit intimní zákoutí a skrytá místa, která při pohledu z terasy nevidíte. Dalším zásadním aspektem byla svažitost pozemku směrem od domu, ze které dokázal projektant udělat přednost. Pomocí terénních modelací tak vzniky v zahradě tři terasy, každá s rozdílnou náplní. Od domu tak vidíte houpačku pro děti a husté skupiny trvalek a vysokých travin, nic víc. Když ale vstoupíte po schodech dolů na trávník, objeví se vstup do prostorného sklepa pod terasou. Popojdete kousek dál a narazíte na místo pro grilování a přes trávník na druhé straně na skluzavku s pískovištěm. Pak teprve dojdete k houpačce, ale to ještě není konec zahrady. Ještě se sem vešlo odpočinkové místo s lavičkou, na kterou když si sednete, tak o zahradě a namačkané řadě domů nemáte ani potuchy. Sedíte s výhledem do „přírody“, na divoký remíz podél železniční trati. Úplně na konci je kompost. Co všechno sem vešlo! Je to výborný příklad pro podobně stísněné zahrady, protože řadových domů je po republice spousta.

Zahrada pod skálou ve Veleslavíně

Zhotovitel: Jaromír Nigrin
Autoři projektu: Kvítková & Beran – Zahradní architekti
Další zhotovitelé: Kropítko – Pavel Řezáč, DiS (závlahový systém)
Termín realizace: podzim 2017–jaro 2019
Rozsah díla: 3 100 m2

Je málo zahrad a domů, které mají svého genia loci. Jedním z nich je i toto místo, které zůstalo zázračně volné obestavěné Prahou. Vysoká pískovcová skála ohraničila pozemek, zastavila civilizaci a nechala místo v tajemném klidu a chladu. Když stojíte uprostřed plochy cítíte, jak se tady srazily dvě mocné síly, příroda a člověk. Krajinářský architekt nechal moudře stěnu na pokoji, věděl, že ji ničím nedozdobí, nevylepší, protože všechno, co vedle ní vybuduje, bude komicky malé. Skálu doprovodil výsadbou obyčejných keřů a stromů a na vrcholu v klidu ponechal stromy mladé a mrtvé. Na demarkační linii umístil plochu trávníku, jako neutrální zónu, ale o to víc rozvinul své snažení kolem domu.

Nová zahrada se tvořila ve dvou etapách, nejprve část na vyvýšeném ostrohu navazující na první podlaží domu s prudkým svahem za domem, o rok později její rozsáhlejší část navazující na přízemí. Realizace spočívala v přemodelování terénu, ošetření původních dřevin, vytvoření vegetační vrstvy, založení nových výsadeb a následné několikaleté rozvojové péči. Partie navazující na okolní „divokou“ zeleň byly navrženy tak, aby dokázaly obstát v silném konkurenčním tlaku náletových rostlin, případně jej tlumit zastíněním, či silnou kořenovou konkurencí (například hustým sponem podrostových dřevin).

Vegetaci tvoří také množství původních dřevin, některé z nich jsou spojené s rodinnou historií. Jsou tu původní jírovce, javory, ořešák, šácholan, lísky, mahalebky, porosty pámelníku a břečťanu, několik stařičkých jabloní, borovice, jalovec, modřín, hortenzie, houževnaté bezinky zavěšené do skalních trhlin, horizont stromů přilehlého hájku. Pro poučeného laika by mělo být snadno rozpoznatelné „to, co tu být má“ od „toho, co tu být nemá“. Síla přírody se projevila hned první sezónu po založení zahrady, kdy z čerstvě osázených ploch vyrazil i kožich tisíců javorových semenáčků. Pravidelné pochůzky s plecím nářadím patří i dnes k rutině při péči o tuto zahradu. 

BRONZOVÁ MEDAILE

Zahrada v Herolticích

Autoři projektu: Atelier Partero s.r.o.
Zhotovitel: Ing. Zdeněk Selucký a Kateřina Pešlová (mezi břehy s.r.o.)
Další zhotovitelé: investor svépomocí
Termín realizace: 2019/2020
Rozsah díla: 9 320 m2

Když přijíždíte do Heroltic od severu, upoutá vás stavba rozsáhlého domu. Dům samotný překvapí svou rozlehlostí, a především kontrastem vůči krajině kolem. Tvořit zahradu pro takový objekt je velmi složité, protože velikost domu neumožňuje běžnou malou zahrádku s romantickými zákoutími. Úkolem krajinářského architekta bylo skloubit architektonický rozmach orlího hnízda s pohodlím a intimitou pobytu v zahradě. Bylo nezbytné vzít do hry širší okolí a propojit, prolnout dva světy, kulturní krajinu a městskou vilu.

Cílem krajinářských architektů bylo přitáhnout terén k domu, nenarušit krajinu, ale spíš s ní srůst, navázat na ni a jemně ji doplnit. Už ze zadání bylo jasné, že majitelé mají k místu hluboký vztah. Díky ohleduplnému přístupu a pochopení měřítka navrhovaného domu se podařilo scelit parcely tak, aby se zde dům netísnil. Výsledný pozemek o rozloze téměř jednoho hektaru má velikost a prostor právě adekvátní k takto luxusnímu domu. Terasa se natahuje od domu v podobné délce, jako se meze napínají v opačném směru od lesa. Velký formát dlažby střídají ostrovy trvalek, tu a tam je zde místo pro ‚vodní mísu‘ nebo grill. Tento barevný záhon funguje jako ‚šev‘ mezi domem, terasou a zahradou.

Původní terén je šikmý, na okraji zahrady se rozpouští les a po svahu ‚tečou‘ meze, mezi nimi jen louka a suchá společenstva. V mezích se uskutečnili nezbytné probírky, redukce a dosadby, ale dnes už není patrný žádný zásah a místo dál působí přirozeně. Tak jako se návrh obešel bez zbytečných funkcí, obešel se i bez dekoru. Vše zůstává v duchu minimalismu ladící s domem, ve velkých plochách, čistých liniích, dlouhých křivkách. Jen záhonům u domu a před ním dopřáli projektanti více textury a barev v podobě trvalkových záhonů.

Zahrada pro rodinu ve Staré Lípě

Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
Autor projektu: Ing. Markéta Mlejnková, Ing. Ferdinand Leffler (Atelier Flera s.r.o.)
Termín realizace: 2018
Rozsah díla: 1 100 m2

Zahrada je po rekonstrukci, která změnila původně velkorysou ryze okrasnou úpravu v rodinnou zahradu, kde si každý člen rodiny najde svůj kout pro zábavu, odpočinek, relaxaci anebo práci. Srdcem života je koupací biobazén navazující na terasu, kostrou jsou nově vysazené listnaté stromy, keře a trvalky vyplňující spodní patra. Kromě okrasných rostlin jsou na zahradě i aromatické a užitkové rostliny obklopující zejména zahradní sezení s otevřeným ohništěm. Zahrada, která není ani velká ani malá, je dobře prostorově vyřešená, dokonale splňuje požadavky svých majitelů a skvěle souzní s domem. Herní prvky pro děti budou sloužit, dokud děti nevyrostou, proto jsou začleněny do organismu zahrady tak, že umožňují rodičům dohled, zároveň neruší kompozici a až nebudou třeba, jednoduše zmizí a zahrada bude žít dál.

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně www.szuz.cz, foto: archiv autorů zahrad, soutěž Zahrada roku 2022

Comments are closed.