Majitelé moderní novostavby v Mnichově Hradišti si přáli vytvořit zahradu, která by odpovídala požadavkům mladého páru a zároveň korespondovala se seversky strohým vzhledem jejich nového domu. Na pozemku o rozloze 800 m2 dosud nebyla žádná zahrada zrealizována, jelikož dům byl postavený tzv. na zelené louce.

Mezi hlavní požadavky, se kterými se majitelé obrátili na ateliér zahradní a krajinářské architektury Rock & Flower, bylo vytvoření jednoduchého a funkční řešení, které bude ladit s domem a dotvářet ho. Přáli si vytvořit několik oddělených funkčních prostorů, které budou spojené pouze opticky. Velký důraz byl kladen i na pečlivý výběr materiálů a jejich sjednocení se stavbou domu.

Zadání pro architekty také obsahovalo vytvoření vícegenerační zahrady s důrazem na minimální údržbu zahrady. Na seznamu přání bylo vybudování terasy s posezením, venkovní sprcha, letní kuchyně, vytvoření místa pro instalaci bazénu, ohniště a umístění dalších relaxačních prvků a ploch. Zároveň bylo třeba přihlédnout i k účelnosti zahrady a vyhradit místo na kompost a možné pěstování bylinek. Zahradu bylo rovněž potřeba odstínit od sousedů, ale nikoliv jí zcela uzavřít.

Otevřená předzahrádka

Příchozí už při pohledu z ulice zaujme nezvyklé řešení přední části zahrady a vchodu do domu, kdy se architekti rozhodli inspirovat americkými předzahrádkami. Upustili tak od klasického, zcela uzavřeného a oploceného pozemku, a tak celá část předzahrádky zůstává otevřená a je volně průchozí a oplocená je až zadní, soukromá část zahrady. Cestu k domu tvoří velkorysé schodiště ze širokých betonových stupňů, které je po obou stranách lemováno decentní výsadbou z okrasných travin, nízkých tvarovaných dřevin a vysokých vícekmenných keřů. Architektům se tímto také podařilo novostavbu, která v rámci svého okolí poněkud vyčnívala, vhodně zasadit do svého okolí.

Vpravo od vchodové cesty je vjezd do garáže tvořený dlážděnou plochou, ještě více vpravo v rohu je pak místo pro popelnice, které je pohledově odcloněno pomocí vysokých okrasných travin. Ty jsou doplněny výsadbou bříz, se kterými se ještě potkáme později v samotné zahradě.

Na opačné straně vchodové cesty je plocha trávníku na gabionovém schodu, která je lemována hustými trsy okrasných travin. Zde je rovněž umístěna branka vedoucí do soukromé části zahrady. Druhá branka je pak umístěna na druhé straně u místa pro popelnice. Tou se štěrkovým chodníčkem dostanete do úzkého prostoru mezi domem a plotem sousedů, kde byla zvolena jen minimalistická výsadba z okrasných travin, které plynule navazují na výsadbu bambusů. Ty jsou předsazeny bíle kvetoucími hortenziemi stromečkovitými. Ostatně kombinace bílé a zelené byla zvolena i pro zbytek zahrady, jelikož koresponduje s barevností domu.

Zahrada

Zahrada je členěna do několika funkčních zón a spoludotváří jedinečnost a podtrhává seversky strohý vzhled stavby. Zahrada je tak koncipovaná jako několik oddělených prostorů, které jsou navzájem spojeny chodníčky a pohledovými vazbami. Jedním z úkolů zahradních architektů bylo pohledové přiblížení rozměrů domu a zahrady, která je vzhledem k velikosti domu poměrně malá. Řešení nalezli v rozdělení pozemku na dvě úrovně, kdy část dále od domu byla vyvýšena o několik centimetrů za využití betonového rantlu. Podařilo se jim tak původní jednoduše rovinatý pozemek opticky zvětšit a dodat zahradě na zajímavosti a členitosti.

Terasa

Přímo z interiéru domu můžete vstoupit na velkorysou terasu, kterou majitelé využívají hlavně ke klidnému posezení u kafe. Jsou zde umístěna zahradní křesílka s odkládacími stolky a několik okrasných květináčů a dalších dekoračních prvků. Z terasy se vchází na zahradu chodníčkem z betonových dlaždic, který je z obou stran lemován záhony. První záhon s vícekmenným keřem a podsadbou z tvarovaných buxusů krásně ladí s protilehlým záhonem s cortenovým vodním prvkem. Ten je vsazen do výsadby okrasných travin a sedícím na terase přináší nejen příjemný zvukový vjem, ale přitahuje také jejich zraky dále do zahrady.

Venkovní kuchyně

Venkovní kuchyně je umístěna v nízké stavbě, která byla v rámci pozemku vytyčena již při výstavbě samotného domu. Je tvořena moderním grilem, pracovní plochou, dřezem i úložnými prostory. Vedle je pak umístěn velký jídelní stůl. Druhá část domku je vyčleněna pro sklad, za kterým si své místo našel kompostér a sklad dřeva. Tento prostor je od sousedního pozemku oddělen plotem z gabionu.

Venkovní sprcha

Z druhé strany nízkého domku je na dřevěné terase umístěna originální venkovní sprcha zabudovaná do vertikální zahrady, která tento prostor zároveň odděluje od sousedů. Je tak opticky zcela odstíněná a poskytuje dostatek soukromí a vertikální výsadba z trvalek, okrasných travin, bylinek a jahod tvoří moderní, leč nadčasové řešení, které sjednocuje rostlinnou a stavební složku projektu.

Relaxační prostor

Centrální část zahrady tvoří plocha trávníku, která odděluje vyvýšenou část pozemku a terasu. Zde je další dřevěná terasa, určená zejména k relaxaci. Je zde umístěna houpací síť, další posezení je vytvořeno lavicí umístěnou na nízké gabionové zídce. Za ní směrem k plotu byly vysazeny tvarované habry a hortenzie. Směrem k venkovní kuchyni a bazénu je teráska oddělena výsadbou vysokých okrasných trav, směrem k domu byly vysazeny břízy, tvarované buxusy, okrasné trávy a bíle kvetoucí trvalky. Tato část do zahrady přináší zdání volné přírody a přináší divoké květy. Směrem k domku s venkovní kuchyní byl pás podél plotu osázen okrasnými trávami, u rohu gabionové stěny stojí borovice obklopená buxusy.

Bazén a ohniště

Na druhé straně od relaxační zóny je pak umístěn bazén, jehož okolí je vydlážděno dlažbou stejného odstínu jako dlažba použitá ve zbytku zahrady. Vznikl tak dostatečný prostor pro lehátka, kde je možné se slunit a zároveň si užívat krásného pohledu do zahrady. Pohledovou clonu z ulice zde bude tvořit živý pot z habru. Vedle bazénu se nachází další funkční zóna, a to ohniště na štěrkovité ploše pro posezení u ohně s přáteli. Aby se i zde docílilo útulné a intimní atmosféry, byly zde vysazeny dva vícekmenné stromy a instalována černá dekorační zídka se sochou, která jednak tvoří pohledovou clonu z ulice a zároveň vytváří pohledový bod směrem od terasy.

Autoři zahrady

Rock & Flower studio je ateliér zahradní a krajinářské architektury založený v roce 2014 Robertem Kaźmierczakem a Honoratou Jaworskou. V současné době má studio dvě kanceláře. Jedna je v Praze a druhá v Poznani. Již od samého počátku studio úspěšně pracuje pro zákazníky v České Republice, Polsku, Německu a Švédsku. Vychází z myšlenky, že prostor kolem nás má přímý vliv na kvalitu našeho života. 

Comments are closed.