Současné trendy v zahradničení a zahradní architektuře se zaměřují především na udržitelnost, odolnost a kreativitu. V dnešní době klimatických změn je odolnost vyžadována nejen od rostlin, ale i od samotných zahradníků.  V reakci na narůstající nestabilitu a nové podmínky zahradníci přirozeně inklinují k tvůrčímu myšlení. Tato kreativita se projevuje nejen v uplatňování nových konceptů a technik, ale také ve schopnosti přehodnocovat ustálené postupy a přemýšlet mimo tradiční rámce. Přijímání nových myšlenek, inovativní přístupy a adaptace na nové podmínky se společně s udržitelností stávají klíčovými faktory.

Současné zahradní trendy nejen že odpovídají na aktuální výzvy, ale také tvoří prostor pro vývoj a inovace v oblasti zakládání a péči o zahrady a posouvají se směrem k udržitelnějšímu a odolnějšímu zahradničení, které respektuje jak potřeby lidí, tak i potřeby přírody.

Udržitelnost

V roce 2024 zůstává klimatická krize palčivým nevyřešeným problémem, což vede k narůstajícímu důrazu na udržitelné postupy, a to nejen v návrzích zahrad. Pozornost se bude obracet k zejména k pěstování původních druhů, rostlin odolných vůči suchu a extrémním podmínkám, kompostování a implementaci systémů pro sběr dešťové vody. Všechny tyto ekologicky šetrné praktiky se již nyní stávají běžným standardem zahradníků i zahradních architektů, kteří přijímají odpovědnost za udržitelnost a snahu o ochranu životního prostředí. Zahrady, které respektují a podporují ekologickou rovnováhu jsou zahradami budoucnosti.

Reklama

Jedlá zahrada

Jeden z nejuspokojivějších (a nejchutnějších) prožitků, které nám naše zahrady mohou nabídnout, je příprava jídla ze zeleniny, ovoce nebo bylinek, které jsme si na naší zahradě sami vypěstovali. Trend jedlých zahrad tak pokračuje i v tomto roce. Stále více je v návrzích předních zahradních architektů vidět začleňování jedlých rostlin mezi rostliny okrasné a stírání hranic mezi užitkovou a okrasnou zahradou. Velkým trendem je také odklon od intenzivního pěstování, hnojení i zalévání směrem ke skromnějším, ovšem kvalitnějším a k prostředí šetrnějším výnosům.

Divoká zahrada přátelská pro volně žijící živočichy

I v tomto roce bude znát odklon od klasických formálních stylů zahrad. Přírodní divoké zahrady, které nám umožní hlubší spojení s okolní přírodou, jsou výrazným trendem tohoto roku. Tyto zahrady podporují biodiverzitu, jsou méně náročné na údržbu, umožňují nám vnímat přírodu všemi smysly a zároveň jsou esteticky přitažlivé. 

Na oblibě tak např. získávají méně okázalé květy divokých trvalek a lučních květin, které zahradní designéři s oblibou začleňují i do okrasných trvalkových záhonů. Jako příklad můžeme uvést tužebník jilmový, tromín, kopretiny nebo mákovník. Dokonce i rostliny, které byly ještě nedávno považovány spíše za nezvaný plevel, si na zahradách začínají nacházet své místo. Jmenujme např. divizny, kerblík lesní, jitrocel nebo pampelišky.

Tento přístup se také odráží ve stále se zmenšujících se plochách okrasných trávníků v zahradách. Ty jsou náročné jak časově na údržbu, tak ekonomicky a ekologicky díky obrovským nárokům na zavlažování. Navíc okrasný trávník není příliš přátelský pro volně žijící živočichy. 

Rostoucí zájem o podporu volně žijících živočichů a obecně přírody, která je s nimi těsně spjata, je tak jedním z hlavních zahradních trendů roku 2024. Pěstování rozmanitých rostlin, které živočichům nabízejí potravu a úkryt, vytváření hmyzích hotelů, začleňování rostlin přátelských k opylovačům, využívání vodních prvků a pítek, používání lokálních ekologických a eticky získaných materiálů, shromažďování a ukládání dešťové vody – možností jak se k tomuto trendu přidat je opravdu mnoho.

Odolné rostliny

V roce 2024 ovlivňují klimatické změny zahradní trendy zejména pokud jde o výběr odolných rostlin schopných přežít extrémní počasí. Zahrádkáři a zahradní designéři se proto zaměřují na odolné rostliny, které jsou odolné suchu a zároveň si poradí s přívalovými dešti i celkovým nárůstem teplot. Výborně se osvědčila např. kalina obecná ‚Roseum‘ (Viburnum opulus ‚Roseum‘), růže svraskalá (Rosa rugosa), kakost ‚Rozanne‘ (Geranium ‚Rozanne‘), svízel syřišťový (Galium verum), krvavec ‚Korean Snow‘ (Sanguisorba tenuifolia ‚Korean Snow‘)  nebo asfodelka žlutá (Asphodeline lutea). 

Stále více se také setkáváme s pojmem xeriscaping, tedy přístupem, který snižuje nebo zcela eliminuje potřebu zavlažování, stejně tak jako se současným fenoménem záhonů v písku.

Zahrady s přesahem

Je prokázáno, že zahradničení má pozitivní vliv na duševní zdraví a pohodu. Zahradní architekti a designéři si stále více uvědomují potřebu integrovat do zahrad stimulující prvky, které tento pozitivní dopad ještě umocňují. Terapeutické, smyslové a wellness zahrady s vonnými rostlinami, uklidňujícími vodními a relaxačními prvky, hmatovými podněty a dalšími vhodnými prvky si získávají stále větší oblibu, a to jak v soukromých, tak ve veřejných zahradách. Toho je mimo jiné důkazem i vítězná zahrada posledního ročníku nejprestižnější zahradnické výstavy, Chelsea Flower Show 2023 – terapeutická zahrada Horatio’s Garden.

1,5 RHS / Neil Hepworth

Živé barvy a textury

Zahradní trendy pro rok 2024 nám přinášejí osvěžující změnu ve vnímání barev a textur. Po letech dominance tlumených pastelových odstínů dochází k výraznému posunu k živým, sytým barvám, odvážným kombinacím a využívání různorodých textur. Tato nová estetika přináší do zahradního designu dynamiku, vitalitu a radost.

Zahradám budou dominovat výrazné barvy a přinášet do nich energii a živost. Tyto barvy jsou inspirované odvážnými kombinacemi, které vytváří příroda sama a do zahrad vnáší kontrastní a odvážné kompozice. Důraz bude kladen také na různorodost textur. Od hladkých a jemných až po drsné a hrubé povrchy rostlin i materiálů. Tato rozmanitost textur nejen že obohacuje vizuální stránku, ale také v zahradách nabízí příjemné hmatové zážitky, které přispívají k celkovému pohodlí a zvýšení prožitku z prostředí.

Reklama

Comments are closed.