Při plánování zahrady máte dvě možnosti – obrátit se na odborníka, tedy zahradního architekta, nebo si navrhnout vaši vysněnou zahradu sami. Dobře zpracovaný plán zahrady je velmi důležitý, jelikož vám umožní vyřešit praktické i estetické otázky jak při samotném návrhu, tak při pozdější realizaci a údržbě zahrady. Naplánujete si a zorganizujte jednotlivé části a prvky zahrady tak, aby vyhovovaly vašim potřebám i představám, aby tvořily funkční a harmonický celek. Pomůže vám rovněž odhadnout finanční náročnost realizace zahrady i náročnost časovou při její budoucí údržbě. Jak si tedy navrhnout zahradu svépomocí? 

Zahradu vždy plánujte jako jeden celek, jeden koncept. Následnou realizaci samozřejmě můžete rozdělit do etap, ale pokud na sebe jednotlivé části zahrady nebudou koncepčně navazovat, zahrada nebude působit harmonicky. Jen tak docílíte funkčního a příjemného prostředí.

Čím začít při plánování zahrady?

Nejprve bychom měli začít tím, že si ujasníme, co bychom od zahrady chtěli, co od ní očekáváme a jaké prvky by naše zahrada měla mít. Zahradu bychom měli vnímat jako další obytný prostor, který by měl odrážet naší osobnost, životní styl i současnou životní situaci a potřeby nás i naší rodiny. Bude to zahrada okrasná, užitková, nebo kombinace obojího? Co byste ve své zahradě vy a vaši blízcí rádi dělali? Kolik času a peněz do ní budete chtít investovat? Bude na zahradě koupací jezírko, vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, pískoviště nebo třeba zahradní kuchyň? Jaký styl zahrady se Vám líbí (moderní, venkovská, přírodní, lesní, zahrada ve středomořském stylu..)? Vše si dopředu promyslete a sepište, abyste při samotném plánování na něco nezapomněli.

Reklama

Jaké prvky může Vaše zahrada zahrnovat?

  • Místo pro relaxaci (terasa, lavička, altán, zahradní postel, houpačka, fitness a wellness koutek..)
  • Herní prvky pro děti (pískoviště, skluzavka, houpačka, hrací věže, plocha pro venkovní hry..)
  • Vodní prvky (bazén, venkovní sprcha, koupací biotop, okrasné jezírko, jezírko v květináči..)
  • Technické prvky (zahradní domek na nářadí, dřevník, přístřešek pro auto, kompostér, nádoby na dešťovou vodu, vodovodní kohoutky pro zavlažování, venkovní dílna, místo pro popelnice..)
  • Další zahradní prvky (ohniště, krb, venkovní kuchyň, vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny a bylinek, skleník, vertikální zahrada..)

Vytvořte koncept zahrady

Po ujasnění základních požadavků a funkcí zahrady se můžete pustit do konceptu zahrady. Ten slouží k rozvržení základního prostorového a funkčního členění a rozmístění základních prvků. Jde tedy o vytvoření funkční kompozice, která bude základem zahrady, bez detailního řešení jednotlivých prvků. 

Je možné, že v této fázi, zejména pokud máte menší zahradu, zjistíte, že ne vše se na vaši zahradu vejde a od některých svých požadavků budete muset ustoupit. I k tomu však koncept zahrady slouží, zjistíte tak možnosti i limity vašeho pozemku.

K vytvoření základního rozvržení zahrady můžete použít větší papír a tužku, nebo využít sofistikovanějšího řešení v podobě zahradního softwaru, tedy plánovače zahrad, který vám může práci s návrhem zahrady značně usnadnit a přinést i její vizualizaci, dnes již mnohdy ve 3D zobrazení.

Pokud budete tvořit návrh zahrady na papíře, základem pro vytvoření konceptu bude půdorys zahrady v měřítku 1:100 (1 cm=1 m) vytištěný na papír o velikosti alespoň A3. Posloužívá vám např. podklady z projektu vašeho domu, pokud ho nemáte k dispozici, půdorys si můžete stáhnout z katastru. Další možností je vydat se do zahrady s pásmem a vše si sami naměřit. 

Kromě samotného pozemku by měl půdorys zahrnovat i váš dům a další stávající stavby a prvky na pozemku, včetně inženýrských sítí. V půdorysu si rovněž vyznačte vstupy na pozemek, do domu i do zahrady a okna domu kvůli plánovaným výhledům. Nezapomeňte si vyznačit světové strany a významné prvky v okolí domu (sousedův dům, strom za plotem apod.). Pokud máte stávající situaci hotovou, několikrát si ji okopírujte.

No a nyní se můžete pustit do plánování a umisťování jednotlivých částí do půdorysu! Prvky můžete tužkou buďto přímo zakreslovat do půdorysu, nebo si jednotlivé prvky nakreslete na další papír (v odpovídajícím měřítku), vystřihněte a postupně vkládejte na půdorys. Budete je tak moci snadno přesouvat, aniž byste museli neustále něco gumovat. 

Vytvořte si klidně více variant návrhů zahrady, které pak můžete prodiskutovat se svými blízkými, každý se na daný návrh bude určitě dívat trošku jinak než vy, můžete společně prodiskutovat klady a zápory jednotlivých řešení, nebo najít řešení zcela nové. 

Na co myslet při plánování zahrady

Světlo a stín – uvědomte si, jaká je orientace světových stran a jakým způsobem ovlivňují světelné podmínky stavby, ale třeba i stromy současné i plánované. Která část zahrady je nejslunnější a naopak nejstinnější? Pomůže Vám to nejen při výběru rostlin pro dané stanoviště, ale i pro správné umístění prvků na zahradě. Např. bazén nebo vyvýšený záhon by měl být umístěn na místo, kam celý den svítí slunce. Světelné podmínky budete brát v potaz např. i při umisťování terasy a dalšího posezení. 

Soukromí – myslete na to, že na zahradě je vždy žádoucí dostatek soukromí. Uvědomte si, kde a jak bude nutné vytvořit pohledové clony např. ze sousedních domů, nebo z přilehlé ulice. Zda bude třeba vysadit živý plot, nebo někam umístit vyšší strom, který zastíní výhled z patra sousedova domu, nebo výsadba, která odstíní sousedovo posezení.

Travnaté plochy – pokud nemáte malé děti, kterým by trávník sloužil jako herní plocha, zkuste si vytvořit návrh zcela bez trávníku. Na zahradě existuje jen málo nudnějších a současně neekologičtějších věcí, než je udržovaný trávník. Jeho péči se budete muset věnovat každý týden, oproti trvalkovým záhonům je průměrně dvakrát náročnější na zavlažování a stejně tak je náročný i na živiny. Nahraďte ho raději jinou výsadbou – loukou, trvalkovou výsadbou nebo travinami.

Výhledy – zamyslete se také nad výhledy na zahradu z interiéru. Zásadní bude pravděpodobně výhled z obývacího pokoje, kde většina z nás tráví nejvíce času. Asi byste se celý rok nechtěli dívat např. na kompostér. Vhodnou výsadbou můžete odclonit např. výhled na rušivé prvky za vaším pozemkem, vytvořit si více soukromí i v rámci interiéru, nebo naopak podpořit krásný výhled do okolní krajiny. Na příjemný výhled myslete také při umisťování dalšího posezení (např. lavičky), ať se máte na co koukat!

Inženýrské sítě a ochranná pásma – na umístění všech zahradních prvků v zahradě mohou mít vliv inženýrské sítě a různá ochranná pásma. Zjistěte si tedy, kde vede např. vodovod, elektřina, plyn, kanalizace apod. a jaká z toho plynou omezení.  

Jakmile budete mít koncept zahrady hotový, můžete začít řešit jednotlivé prvky detailněji a začít plánovat výsadbu v čele s osazovacím plánem. To už je ale téma pro další, samostatné články.

Návrh zahrady od odborníků

Plánování zahrady vyžaduje alespoň základní odborné znalosti, zejména s ohledem na vhodný výběr rostlin vzhledem k půdním a klimatickým podmínkám stanoviště. Stejně tak je zásadní správně navržené prostorové a funkční řešení zahrady tak, aby byl vytvořen harmonický celek, který splní Vaše potřeby a přání. Pokud si s návrhem zahrady, nebo jejích části nevíte rady, poraďte se raději s odborníky. Ušetříte tak mnoho času, práce, financí a vyhnete se případnému zklamání z nepovedeného výsledku. V našem studiu Terra Design Vám rádi pomůžeme s návrhem zahrady, předzahrádky nebo třeba jen nového záhonu přesně podle Vašich potřeb a přání.

Reklama

Comments are closed.